De bedrukker.nl

Gemakkelijk en snel, online besteld!

 • De bedrukker.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden. Dit kunnen fouten in spelling/taalfouten/onjuiste kleuren/verkeerde kleuromzetting/raster/tinten etc. zijn. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden.

Aanleverspecificaties

 • De aanleverspecificaties staan op de productpagina’s weergegeven. Hieronder vindt je een overzicht van alle producten die wij op de website hebben staan. Als u gebruik maakt van de designer(tshirts) dan gelden er andere aanleverspecificaties. ALs u gebruik maakt van de designer ontvangt u na bestelling áltijd nog een drukproef voor akkoord!

Type bestanden

 • Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten:
  .ai
  -.eps
  -.psd
  -pdf(1 laag)
  -jpg
  -TIF(1 laag)
 • Bij gebruik van tekst, moeten alle bestanden inclusief lettertypes worden aangeleverd, of tekst in contouren.
 • Bij het aanleveren van een bestand gaan onze voorkeur uit naar een (certified) PDF. Daarbij raden wij aan om voor afbeeldingen van regulier drukwerk(in kleur) een resolutie van (minimaal) 300 DPI te hanteren. Voor grootformaat (spandoeken, canvas, banners) minimaal 150dpi. Kijk altijd bij de productspecificaties van de producten zelf wat voor aanleverspecificaties er gehanteerd worden, onderstaand overzicht is slechts een beknopt overzicht.